SERVEIS JURÍDICS

DRET CIVIL

Assessorament en relació a conflictes entre les persones, obligacions i contractes, responsabilitat extracontractual, drets reals, de família i successions.

DRET MERCANTIL I SOCIETARI

Els nostres serveis inclouen la realització de Due Diligence legals, emissió d’opinions jurídiques, execució d’operacions societàries: habituals, pactes de sindicació i administració de secretaries.

PROCESSAL

El nostre despatx compta amb equips professionals que integren experts en litigació i en la matèria litigiosa. Abastem múltiples àrees en els camps relacionats amb el Dret Civil, Immobiliari, mercantil i penal.

IMMOBILIARI I URBANISME

Prestem assessorament relacionats amb l’adquisició i venda de tot tipus d’actius immobiliaris; realització d’auditories legals relacionades amb l’adquisició d’actius; assessorament en el procés de contractació d’obres, de prestació de serveis immobiliaris, etc.

CONCURSAL

Preparació i presentació de concursos de creditors voluntaris i necessaris. Impugnació i reconeixement de crèdits. Incidents concursals de ressolució de contractes civils i mercantils, i exercici d’accions rescissòries.

 

PENAL ECONÒMIC

Assessorament en assumptes relacionats amb estafes, apropiacions indegudes, delictes societaris, insolvències punibles, falsedat documental i delictes fiscals.